Kristina Shavirov
Year: Jr
Hometown: Perkasie, Pa.